Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden:

 • Tijdens de cursus wordt veel gefilmd. Dit filmmateriaal is voor intern (opleiding)gebruik. Zonder uitdrukkelijk tegenbericht, gaan wij uit van accordering hiervan. 
 • Communicatie tussen deelnemers en docenten en deelnemers onderling gaat via een facebook groep, deelname hieraan verdient aanbeveling. In de facebookgroep worden ook bestanden ten behoeve van de cursus geplaatst. 
 • Adres en/of overige persoonlijke gegevens van cursisten worden vertrouwelijk behandeld. Deze zijn voor intern gebruik en zijn worden niet gedeeld met externe partijen.
 • Na betaling is de inschrijving definitief

 • Indien het aantal deelnemers voor een cursus te gering is, of andere onvoorziene omstandigheden, behoudt het bestuur zich het recht toe de cursus af te gelasten, uiteraard tegen terugbetaling van het volledige cursusgeld. 
 • De volgorde van ontvangst van de betaling is bepalend voor de volgorde van inschrijven

 • Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kan men zich kosteloos afmelden, daarna wordt € 50,00 in rekening gebracht (lees:  in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag)

 • Indien tussentijds met een cursus wordt gestopt, wordt geen restitutie gegeven

 • Het bestuur noch de instructeurs kunnen aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schade aan personen, dieren en/of goederen

 • Indien men zakt voor het examen, kan men slechts eenmaal per onderdeel een herexamen doen. Dit dient binnen 1,5 jaar na het eerste examen te gebeuren. 

 • Indien men voor een herexamen zakt, dient men de gehele cursus opnieuw te volgen.