Begeleiding bij Probleemanalyse

Cursisten kunnen na afloop en na het behalen van Module 1, kiezen zich in te schrijven voor het blok “begeleiding bij¬†probleemanalyse”. Aan de hand van de theorie uit Module 1 wordt nader ingegaan op probleemanalyse teneinde de vertaalslag naar de praktische Probleemanalyse uit Module 2, gemakkelijker te maken.

Informatie hieromtrent volgt.