Cursussen

Jaarlijks organiseert de Stichting Agility Campus zowel in het voorjaar als in het najaar een instructeurscursus.  De cursussen zijn specifiek bestemd voor trainers die bij voorkeur ervaring hebben in de Agilitysport. Tevens is het gewenst dat men zelf over een hond beschikt, die bekend is met alle toestellen die bij de Agility worden gebruikt. .

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij aan (aankomend) instructeurs een leerzaam programma aanbieden.

De totale opleiding bestaat uit 2 modules. Beide modules worden afgesloten met een examen. Als een examen met goed gevolg afgelegd is, krijgt de kandidaat een diploma. Indien een kandidaat niet slaagt, mag een herexamen gedaan worden. Indien de kandidaat nogmaals zakt, ontvangt deze op verzoek een certificaat van deelname.

Zowel Module 1 als Module 2 zijn door de Raad van Beheer geaccrediteerd met 30 punten in de categorie A.

Zie voor een globale omschrijving van de inhoud van de cursussen de desbetreffende tabbladen.