Instructeurscursus Module 1

Module 1 is door de Raad van Beheer  gewaardeerd met 30 accreditatiepunten in de categorie B.

In het najaar van 2019 organiseert de Agility Campus de cursus voor instructeurs van agility groepen, Module 1 (aanleren toestellen). We bieden aan (aankomend) instructeurs van beginnende agility groepen weer een leerzaam programma aan.

De cursus begint met een theorieavond. Verderop in de cursus volgt nog een theorieblok (avond). Op de vier hele cursusdagen ligt de nadruk op praktijktraining, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:
• algemene principes en hoe leren honden
• lesvoorbereiding
• probleemanalyse
• aanleren toestellen
• de praktijk van lesgeven en didactische vaardigheden
• bouwen
• Impact van agility op de hond en welke honden zijn geschikt

Deze cursus heeft als doel de deelnemers zodanig op te leiden dat zij op verantwoorde wijze zelfstandig les kunnen geven. Zowel beginnende als gevorderde instructeurs zijn welkom, want instructeurs zijn natuurlijk nooit uitgeleerd! Een theoretische vooropleiding is niet noodzakelijk, maar het is wel belangrijk om bekend te zijn met agility. Om die reden moet je zelf behendigheid doen c.q. gedaan hebben.

Om tijdens de cursus de praktijk te kunnen oefenen, wordt van de cursist verwacht dat hij/zij op de eerste praktijkdag een hond meebrengt die nog geen ervaring heeft met agility, op de tweede praktijkdag een hond zonder ervaring maar wel met eigen handler en tijdens de derde praktijkdag een hond die wel al (wat) ervaring heeft.

De cursusdata zijn:

  vrijdag avond zaterdag zondag
theorie 20-9-2019    
praktijk dag 1   28-9-2019  
praktijk dag 2   12-10-2019  
theorie 18-10-2019    
praktijk dag 3     20-10-2019
praktijk dag 4   2-11-2019  
examen   16-11-2019  

Wij zijn tijdens de cursus te gast bij de Utrechtse Rashonden Vereniging. De kosten voor de instructeurscursus bedragen € 475,- p.p. inclusief cursusmateriaal, lunches, koffie en thee. Lunch voor de mee te brengen handler op dag 2 is inbegrepen. De inschrijving sluit op ….. of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers bereikt is. Voor meer informatie over de cursus kun je mailen naar monique@agilitycampus.nl.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar inschrijvingen@agilitycampus.nl met vermelding van de volgende gegevens:
• naam
• adres
• telefoonnummer
• e-mail
• (eventueel) naam vereniging/club/trainingsgroep waar je lesgeeft
• korte beschrijving eigen behendigheidservaring

De inschrijving is definitief na overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening
NL85 INGB 0005195750 t.n.v. Stichting Agility Campus te Blesdijke onder vermelding van naam en “cursus 2019-2M1”. Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals te vinden via de link hieronder.

Onze algemene voorwaarden van toepassing.