Instructeurscursus Module 2

Instructeurscursus, Module 2

Bij de Raad van Beheer is deze module geaccrediteerd met 30 punten.

In het najaar van 2019 plant de Agility Campus de instructeurscursus voor instructeurs van agility groepen, Module 2. Dankzij de jarenlange ervaring en expertise van de Agility Academy, de vernieuwende inzichten van de docenten van de Campus en de verhelderende en enthousiaste reacties van onze cursisten, kunnen wij aan (aankomend) agility instructeurs weer een leerzaam programma aanbieden.

Op de cursusdagen ligt de nadruk op inzicht en praktijktraining, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • de praktijk van lesvoorbereiding
 • probleem analyse, waaronder probleem analyse slalom en raakvlakken
 • sprongtechniek
 • wissels
 • Warming up/cooling down en intensiteit van training

Deze cursus heeft als doel de deelnemers zodanig op te leiden dat zij op verantwoorde wijze zelfstandig les kunnen geven. Zowel beginnende als gevorderde instructeurs zijn welkom, want instructeurs zijn natuurlijk nooit uitgeleerd! Deze module is het vervolg op Module 1 en staat dan ook alleen open voor instructeurs die Module 1 gevolgd en gehaald hebben.

De cursusdata worden te zijner tijd bekend gemaakt. Wij zijn tijdens de cursus te gast bij de Utrechtse Rashonden Vereniging. De kosten voor de instructeurscursus bedragen  400 euro inclusief cursusmateriaal, lunches, koffie en thee. De inschrijving opent 5 juli 2017. Voor meer informatie over de cursus kun je mailen naar monique@agilitycampus.nl. Inschrijven kan door een mail te sturen naar inschrijvingen@agilitycampus.nl met vermelding van de volgende gegevens:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail
 • (eventueel) naam vereniging/club/trainingsgroep waar je lesgeeft
 • korte beschrijving eigen behendigheidservaring
 • Module 1 afgerond en in welk jaar

De inschrijving is definitief na overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL85 INGB 0005195750 t.n.v. Stichting Agility Campus te Gennep onder vermelding van naam en “cursus 2017-Module 2”. Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals te vinden op www.agilitycampus.nl.